Burse Erasmus, etapa 3 

Criterii, calandar, acte word 2010  

Listă universităţi  word 2010 

linie de diferenta

 

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR 2018

Se eliberează adeverințele de licență

 

linie de diferenta

 

Miercuri, 27 iunie 2018, absolvenții de licență și masterat din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, domeniul Teologie, au depus jurământul de credință la Catedrala din Târgoviște

jurrrmant 1

 

linie de diferenta

 

REZULTATE EXAMEN DE FINALIZARE STUDII 2018

Teologie ortodoxă pastorală https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Doctrină, știință, misiune https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png
Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

 linie de diferenta 

PROGRAMARE MĂRIRI

DOMENIILE TEOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI

11.06-15.06

linie de diferenta

PROGRAMARE SESIUNE EXAMENE SEMESTRUL II

Domeniul Teologie 18.06 - 6.07

Domeniul Științe ale Educației 11.06 - 29.07

 

linie de diferenta

PROGRAMARE SESIUNE REFACERE CREDITE 

28 mai -08 iunie 2018 

Studenţii interesaţi sunt asteptaţi să depună la secretariatul facultăţii cerere word 2010  şi copie a chitanţelor aferente,

cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii.

linie de diferenta

Simpozion Internațional 

Unitatea de credință și de neam în contextul unei lumi globalizate

29-30 mai 2018

 

 linie de diferenta

DEPARTAMENTUL TEOLOGIE ORGANIZEAZĂ

Sesiunea Științifică a profesorilor, masteranzilor și studenților 

14-15 mai 2018

Departamentul Teologie din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă și Științele Educației va organiza în perioada 14-15 mai 2018, Sesiunea Științifică a profesorilor, studenților și masteranzilor cu tema „Credință, mărturisire, unitate, rolul Bisericii Ortodoxe la făurirea Statului Național Unitar Român

linie de diferenta

DEPARTAMENTUL ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, organizează

în perioada 11- 12 mai 2018,

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR

Educație, multiculturalitate și incluziune școlară

Ediția I

linie de diferenta

Programului Naţional "Tabere Studenţeşti" 2018 

linie de diferenta

Concurs

Burse Erasmus pentru studenți

anul universitar 2017/2018

Condiții, acte, calendar înscriere

Universități partenere, număr de locuri

linie de diferenta

ANUNȚ

Studenții domeniului Teologie sunt rugați să consulte structura anului universitar 2017-2018, semestrul II.

 

linie de diferenta

 

Hramul Facultăţii de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei

            În data de 30 ianuarie 2018, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei a sărbătorit pe Sfinții Trei Ierarhi Sf. Vasile cel Mare, Sf. Grigorie de Nazianz și Sf. Ioan Gură de Aur, hramul facultăţii, după următorul program:

Ora 09.00 – Sfânta Liturghie săvârşită la Catederala Mitropolitană cu participarea IPS Mitropolit Nifon Arhiepiscopul Târgoviştei, a delegaţilor Centrului Eparhial, a tuturor cadrelor didactice ale Facultăţii, studenţi şi masteranzi.

După săvârşirea Sfintei Liturghii, manifestările s-au desfăşurat la Centrul Internaţional de Conferinţe al Universităţii Valahia din Târgovişte începând cu orele 12.00, după cum urmează:

  1. Concert susţinut de corul Facultăţii,
  2. Conferinţa cu titlul Mesaje ale Sfinţilor Trei Ierarhi pentru lumea contemporană, susţinută de dl. Conf. Dr. Ion Croitoru, urmată de întrebări şi dezbateri pe marginea subiectului mai sus menţionat.

La final a avut loc o recepţie la care au participat toţi cei prezenţi la acest eveniment festiv.

treiierarhi.1 treiierarhi.2

treiierarhi.3 treiierarhi.4

 

 linie de diferenta

 

 

PROGRAMARE SESIUNE REFACERE CREDITE

15-26 IANUARIE 2018