CRITERII ADMITERE DOMENIUL TEOLOGIE

 

Specializare Probe de concurs şi criterii de admitere Criterii de departajare
Teologie ortodoxă pastorală

EXAMEN DE ADMITERE

 

A. PROBĂ ELIMINATORIE

- examen psihologic

- verificarea aptitudinilor muzicale (Admis/Respins)

 

B. Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:

- examen scris - cu pondere 50%

- media de bacalaureat cu pondere 50%

  1. Nota obţinută la proba scrisă
  2. Media de bacalaureat

Doctrină, știință, misiune

Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate

EXAMEN DE ADMITERE

 

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este

constituită din

-   susţinerea unui eseu pe o tematică dată (50%)

-   media generală de licenţă (50%)

  1. Nota obţinută la sustinerea eseului
  2. Media generală a anilor de studiu din facultate

 

 

CRITERII ADMITERE DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Specializare Probe de concurs şi criterii de admitere Criterii de departajare
Pedagogia învățământului primar și preșcolar

EXAMEN DE ADMITERE

Probă eliminatorie (admis/respins) – examen oral – interviu motivaţional (comunicare, auz muzical).

2. Media de admitere a candidaţilor înscrişi (după ce sunt declaraţi admişi la proba eliminatorie) este constituită din:

- Media examenului de bacalaureat - 100%;

  1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
  2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă

Management educațional și dezvoltare curriculară

EXAMEN DE ADMITERE

 

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este

constituită din:

- Nota obținută în urma susținerii probei ”eseu tematic structurat” 50%

- Media examenului de licență 50%

  1. Media generală a anilor de studiu din cadrul programului de licență absolvit
  2. Nota obținută după susținerea eseului

 

Concursul de admiterea la programul de master se va organiza pe domeniu de studii (Domeniul Științe ale Educației) iar admitere se va face în ordinea notei de admitere (calculată conform precizărilor de mai sus) și conform opțiunilor candidaților pentru cele două programe(1. SDICE; 2. MEDC).