ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 

Studii de licență:

 • diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
 • foaie matricolă, ce cuprinde mediile obţinute de candidaţi pe parcursul anilor de liceu, în original sau copie în legalizată;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie CI;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetul şcolar sau de medicul de familie;
 • trei fotografii, tip carte de identitate;
 • chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
 • certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • dosar plic.

Candidații la domeniul Teologie vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • binecuvântare din Eparhia de care aparțin;
 • binecuvântare de la Arhiepiscopia Târgoviștei;
 • certificat de botez;
 • Recomandare de la preotul paroh.

Candidații care urmează alte studii de licență sau sunt absolvenți de licență vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
 • adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;

 

Studii de masterat:

 • diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
 • diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie CI;
 • adeverinţă medicală tip;
 • trei fotografii, tip carte de identitate;
 • chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
 • certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • dosar plic.

Candidații la domeniul Teologie vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • binecuvântare din Eparhia de care aparțin;
 • binecuvântare de la Arhiepiscopia Târgoviștei;
 • certificat de botez;
 • Recomandare de la preotul paroh.

Candidații care urmează alte studii de masterat sau sunt absolvenți de masterat vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • diplomă de masterat și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
 • adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;