CUANTUMUL TAXELOR

LA CONCURSUL DE ADMITERE ORGANIZAT ÎN SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2018 ŞI AL TAXELOR DE ŞCOLARIZARE

PE PARCURSUL ANULUI UNIVERSITAR 2018 / 2019

  1. Taxe de înscriere la concursul de admitere

                                                                                                                                       

Nr. Crt. Activitatea Cuantumul taxei (lei)
1 Admitere în anul I la studii universitare de licenţă 130
2 Admitere în anul I la studii universitare de master 130

B. Taxe de şcolarizare

Nr. Crt. Activitatea Cuantumul taxei (lei)
1 Înmatriculare studenţi (buget/taxă) 200
2 Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă 3200/an 
3 Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de masterat 3500/an