Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte a fost înfiinţată în anul 1992. Iniţial, Facultatea avea următoarele specializări: Teologie Asistenţă Socială, Teologie Litere şi Teologie Ortodoxă Pastorală.

Din anul 2012, facultatea se numeşte Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei funcţionând cu două departamente: Departamentul Teologie şi Departamentul Ştiinţele Educaţiei.

De asemenea, în cadrul facultăţii funcţionează şi următoarele programe de studii:

Studii de licenţă:

Departamentul Teologie

Teologie Ortodoxă Pastorală

Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

Studii de master:                       

Departamentul Teologie

  1. Doctrină, Ştiinţă, Misiune
  2. Doctrina socială şi ecumenică a Bisericii în contemporaneitate
  3. Strategii didactice de învăţare şi comunicare eficientă

Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei

În cadrul facultăţii funcţionează următoarele Centre de Cercetare:

Centrul de Cercetări Interdisciplinare Credință-Știință-Misiune „Sfântul Apostol Pavel”

Centrul de Cercetare „Dumitru Staniloae”

Corpul profesoral este alcătuit din 21 cadre didactice titulare.

Facultatea dispune de două corpuri de clădiri (Pavilioanele I şi N) şi bibliotecă proprie cu fond de carte de peste 30.000 de volume.