EXAMEN DE FINALIZARE STUDII 2021

 
 

REZULTATE

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Teologie ortodoxă pastorală

Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate

Doctrină, știință, misiune

Management educațional și dezvoltare curriculară

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă

 

ANUNȚ

În atenția absolvenților care se înscriu la examenul de finalizare (licență și master).

 

Studenții care vor termina în acest an ciclul de licență / master trebuie să acceseze următorul formular: Formularul absolventului Universitatii Valahia din Târgoviste. Se poate accesa doar cu contul de student UVT.

https://www.valahia.ro/ro/chestionare

Conform procedurii PO 07.48, din acest an, pentru înscrierea la examenul final trebuie depus completat si semnat formularul.

Absolvenții din promoțiile anterioare vor completa formularul Chestionar privind monitorizarea insertiei socio-profesionale a Universitatii Valahia din Targoviste.

 

ANUNȚ

In atentia studentilor din anii terminali și a coordonatorilor:

Pentru eficientizarea procesului de elaborare a lucrărilor de finalizare studii, vă recomandăm să aveți în vedere următoarele etape și date de parcurgere a acestor etape:

1. Stabilirea structurii lucrării (rezultă cuprinsul lucrării abrobat de coordonator): 4 decembrie 2020

2. Elaborarea și verificarea părții teoretice a lucrării: 1 martie 2021

3. Elaborarea și verificarea părții investigative/a studiului empiric: 1 mai 2021

4. Finalizarea redactării întregii lucrări (inclusiv bibliografie și anexe): 15 mai 2021

5. Verificare antiplagiat:

Domeniul Teologie: 15 mai – 21 iunie 2021

Domeniul Științe ale Educației: 15 mai – 21 iunie 2021

6. Înscriere la examenul de finalizare studii (depunerea dosarelor):

Domeniul Teologie: 22 - 25 iunie 2021

Domeniul Științe ale Educației: 22 - 28 iunie 2021

7. Susținerea examenului de licență (domeniul Teologie):

Proba 1, disciplina fundamentală (ora 9:00) și de specialitate (ora 13:30): 1 iulie

Proba 2, susținerea lucării de licență: 2 iulie, ora 9:00

8. Susținerea examenului de dizertație (domeniul Teologie): 1 iulie, ora 9:30

9. Susținerea examenului de licență (domeniul Științe ale Educației):

5 iulie - 9,00- 11,00 Examen scris disciplina ,,Cunoștințe fundamentale și de specialitate”

5 iulie, ora 18,00- Afișarea rezultatelor proba scrisă

6 iulie - 9,00-11,00 Depunerea contestațiilor

6 iulie, ora 13,00- Afișarea rezultatelor de la contestații

7 iulie ora 9,00 Susținerea lucrării de licență specializarea PIPP/IF

9 iulie - Afișarea rezultatelor

10. Susținerea examenului de dizertație (domeniul Științe ale Educației):

6 iulie, ora 9,00- 16,00 Susținerea lucrărilor de disertație

9 iulie, afișarea rezultatelor


ANUNȚ

Domeniul Științe ale Educației

Până la data de 25.10.2020, studenții trebuie să trimită profesorilor coordonatori cerererile pentru tema de licență/dizertație pentru avizare. Cererile avizate/semnate electronic vor fi trimise la secretariat până la 30.10.2020.


 Cerere lucrare de licență/dizertație


REGULAMENTE

Regulament general examen finalizare studii https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Regulament de organizare a examenului de finalizare a studiilor - FTOSE https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png


Propuneri teme lucrări de licență/dizertație 2021

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Management educațional și dezvoltare curriculară

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă

DOMENIUL TEOLOGIE

Teologie ortodoxă pastorală

Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate

Doctrină, știință, misiune


Tematică examen de finalizare

Domeniul Teologie - Licenţă 2021

Disciplina fundamentală și de specialitate (scris)

Credinţa Ortodoxă şi misiunea Bisericii

Discipline opționale (oral)

Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească
Istoria Bisericească Universală
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Istoria şi Filosofia Religiilor
Studiul Noului Testament
Studiul Vechiului Testament
Teologie Liturgică
Teologie Pastorală

Tematică examen de finalizare

Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei - Licenţă 2021


Acte necesare pentru înscriere la examenul de finalizare

Ghid pentru elaborarea lucrărilor de licență/disertație - Domeniul Ştiinţe ale Educaţieihttps://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Norme de tehnoredactare lucrare de licenţă/disertaţie - Domeniul Teologie

Model coperta si primele pagini ale lucrarii de licenta/disertatie

Actele necesare la dosarul de inscriere la licenţă/disertaţie 

La finalul lucrarii de licenţă/disertaţie se vor atasa (lega): Declaratie de onestitate, Declaratie plagiat si un C.V. personal

La depunerea lucrării de licenţă/disertaţie, absolvenţii trebuie să aducă şi:

1. referatul lucrării - semnat de profesorul coordonator

2. prima pagină a raportului antiplagiat (pagina cu coeficienţii de similitudine) - semnată de profesorul coordonator

3. lucrarea pe cd, în plic, lipit pe coperta interioară a lucrării.