DESFĂŞURĂTOR EXAMEN DE DISERTAȚIE

 

 

Data Ora Specializarea Proba
  Susţinerea lucrării

 

 

REZULTATE EXAMEN FINALIZARE STUDII 2018

Teologie ortodoxă pastorală https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Doctrină, știință, misiune https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png
Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

 

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Programul Probei a II-a,

susţinerea orală a lucrărilor de licenţă din 28.06.2018

Intervalul orar

Profesor coordonator

8:30 – 9:30 Conf. Univ. dr. Alina Anghel
9:30 – 10:30

Lect. Univ. dr. Alin Pohoaţă

Prof. univ. dr. Constantin Pehoiu

Conf. Univ. dr. Maria Savu Cristescu

Conf. Univ. dr. Ana Maria Petrescu

10:30-11:40

Lect. Univ. dr. Mariana Vârlan

Conf. Univ. dr. Raluca Toma

11:40-13:00

Lect. Univ. dr. Ramona Neacşa

Conf. Univ. dr. Doina Mihai

13:00 – 13:30 PAUZĂ
13:30 – 14:10 Lect. Univ. dr. Ioana Stăncescu
14:10 -15:10 Lect. Univ. dr. Camelia Voicu
15:10 – 16:00 Conf. Univ. dr. Claudia Vlaicu


 

DESFĂŞURĂTOR EXAMEN DE LICENŢĂ

IUNIE 2018

 

Data Ora Specializarea Proba
26.06.2018 8.30 – 11.30 TP Disciplina fundamentală – scris
12.00 TP Disciplina de specialitate - oral
27.06.2018 8.30 TP Susţinerea lucrării
27.06.2018 15.00 TP Depunerea jurământului

 

 

REGULAMENTE

 

Regulament general examen finalizare studii https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Regulament de organizare a examenului de finalizare a studiilor - FTOSE https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

 

CALENDAR 2018

DOMENIUL TEOLOGIE - LICENȚĂ
18 iunie – 22 iunie Înscrierea candidaţilor
26 iunie (ora 8.30) Disciplina fundamentală - scris
26 iunie Disciplina de specialitate - oral
26 iunie Depunerea contestaţiilor
27 iunie Rezultatul contestaţiilor
27 iunie Susţinerea lucrării de licenţă
DOMENIUL TEOLOGIE - MASTER
18 iunie – 22 iunie Înscrierea candidaţilor
3 iulie (8.30) Susţinerea lucrării de disertaţie

 

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI - LICENȚĂ
 18 iunie-22 iunie Înscrierea candidaţilor
 25 iunie 2018 (ora 9.00) Discipline fundamentale - scris
26 iunie 2018  Afişarea rezultatelor
27 iunie 2018  Depunerea şi rezultatul contestaţiilor
28 iunie 2018 Susţinerea lucrării de licenţă
DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI - MASTER
18 iunie-22 iunie Înscrierea candidaţilor
6 iulie (9.00)  Susţinerea lucrării de disertaţie

 

  Graficul pentru depunerea CD-ului pentru programul antiplagiat:


2 mai - 22 iunie - licenta Teologie

2 mai - 22 iunie - licenta Stiinte ale Educatiei 
2 mai - 22 iunie - mastere Teologie
2 mai -22 iunie  - master SDICE

- lucrarea pe cd sa fie intr-un singur fisier Word si sa includa si primele pagini - dupa modelul word 2010
- Pe plic trebuie scris: numele studentului, email, telefon, titulul lucrarii, prof. coordonator si semnatura acestuia