DESFĂŞURĂTOR EXAMEN DE DISERTAȚIE

 

 

Data Ora Specializarea Proba
  Susţinerea lucrării

 

 

REZULTATE EXAMEN FINALIZARE STUDII 2018

Teologie ortodoxă pastorală https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Doctrină, știință, misiune https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png
Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

 

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Programul Probei a II-a,

susţinerea orală a lucrărilor de licenţă din 28.06.2018

Intervalul orar

Profesor coordonator

8:30 – 9:30 Conf. Univ. dr. Alina Anghel
9:30 – 10:30

Lect. Univ. dr. Alin Pohoaţă

Prof. univ. dr. Constantin Pehoiu

Conf. Univ. dr. Maria Savu Cristescu

Conf. Univ. dr. Ana Maria Petrescu

10:30-11:40

Lect. Univ. dr. Mariana Vârlan

Conf. Univ. dr. Raluca Toma

11:40-13:00

Lect. Univ. dr. Ramona Neacşa

Conf. Univ. dr. Doina Mihai

13:00 – 13:30 PAUZĂ
13:30 – 14:10 Lect. Univ. dr. Ioana Stăncescu
14:10 -15:10 Lect. Univ. dr. Camelia Voicu
15:10 – 16:00 Conf. Univ. dr. Claudia Vlaicu


 

DESFĂŞURĂTOR EXAMEN DE LICENŢĂ

IUNIE 2018

 

Data Ora Specializarea Proba
26.06.2018 8.30 – 11.30 TP Disciplina fundamentală – scris
12.00 TP Disciplina de specialitate - oral
27.06.2018 8.30 TP Susţinerea lucrării
27.06.2018 15.00 TP Depunerea jurământului

 

 

REGULAMENTE

 

Regulament general examen finalizare studii https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Regulament de organizare a examenului de finalizare a studiilor - FTOSE https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

 

CALENDAR 2018

DOMENIUL TEOLOGIE - LICENȚĂ
18 iunie – 22 iunie Înscrierea candidaţilor
26 iunie (ora 8.30) Disciplina fundamentală - scris
26 iunie Disciplina de specialitate - oral
26 iunie Depunerea contestaţiilor
27 iunie Rezultatul contestaţiilor
27 iunie Susţinerea lucrării de licenţă
DOMENIUL TEOLOGIE - MASTER
18 iunie – 22 iunie Înscrierea candidaţilor
3 iulie (8.30) Susţinerea lucrării de disertaţie

 

DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI - LICENȚĂ
 18 iunie-22 iunie Înscrierea candidaţilor
 25 iunie 2018 (ora 9.00) Discipline fundamentale - scris
26 iunie 2018  Afişarea rezultatelor
27 iunie 2018  Depunerea şi rezultatul contestaţiilor
28 iunie 2018 Susţinerea lucrării de licenţă
DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI - MASTER
18 iunie-22 iunie Înscrierea candidaţilor
6 iulie (9.00)  Susţinerea lucrării de disertaţie

 

  Graficul pentru depunerea CD-ului pentru programul antiplagiat:


2 mai - 22 iunie - licenta Teologie

2 mai - 22 iunie - licenta Stiinte ale Educatiei 
2 mai - 22 iunie - mastere Teologie
2 mai -22 iunie  - master SDICE

- lucrarea pe cd sa fie intr-un singur fisier Word si sa includa si primele pagini - dupa modelul word 2010
- Pe plic trebuie scris: numele studentului, email, telefon, titulul lucrarii, prof. coordonator si semnatura acestuia


 

Propuneri teme lucrări de licență 2018

Domeniul Teologie

Domeniul Științe ale Educației

Propuneri teme lucrări de disertație 2018

Domeniul Teologie

Domeniul Științe ale Educației

 


 

Domeniul Teologie - Licenţă

 

Disciplina fundamentală (scris) - 2018

Credinţa Ortodoxă şi misiunea Bisericii

Disciplina la alegere (oral) - 2018

Teologie Pastorală

Teologie Liturgică

Drept Bisericesc

Istoria şi Filisofia Religiilor

Studiul Vechiului Testament

Studiul Noului Testament

Istoria Bisericii Ortodoxe Române

Istoria Bisericească Universală

 


 

Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei - Licenţă

Cunoștințe fundamentale și de specialitate-2019https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

 


 

Norme de tehnoredactare lucrare de licenţă/disertaţie - Domeniul Ştiinţele Educaţiei

Norme de tehnoredactare lucrare de licenţă/disertaţie - Domeniul Teologie

Model coperta si primele pagini ale lucrarii de licenta/disertatie

Actele necesare la dosarul de inscriere la licenţă/disertaţie 

La finalul lucrarii de licenţă/disertaţie se vor atasa (lega): Declaratie de onestitate, Declaratie plagiat si un C.V. personal

La depunerea lucrării de licenţă/disertaţie, absolvenţii trebuie să aducă şi:

1. referatul lucrării - semnat de profesorul coordonator

2. prima pagină a raportului antiplagiat (pagina cu coeficienţii de similitudine) - semnat de profesorul coordonator

3. lucrarea pe cd, în plic, lipit pe coperta interioară a lucrării.