Cerere lucrare de licență/dizertație

 


REGULAMENTE

Regulament general examen finalizare studii https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Regulament de organizare a examenului de finalizare a studiilor - FTOSE https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png


Propuneri teme lucrări de licență 2020

Pedagogia învățământului primar și preșcolar

Propuneri teme lucrări de disertație 2020

Management educațional și dezvoltare curriculară

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă


Tematică examen de finalizare

Domeniul Teologie - Licenţă

Disciplina fundamentală (scris) - 2019

Credinţa Ortodoxă şi misiunea Bisericii

Disciplina la alegere (oral) - 2019

Teologie Pastorală

Teologie Liturgică

Drept Bisericesc

Istoria şi Filisofia Religiilor

Studiul Vechiului Testament

Studiul Noului Testament

Istoria Bisericii Ortodoxe Române

Istoria Bisericească Universală

 

Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei - Licenţă

Cunoștințe fundamentale și de specialitate-2019https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png


 

Acte necesare pentru înscriere la examenul de finalizare

Ghid pentru elaborarea lucrărilor de licență/disertație - Domeniul Ştiinţele Educaţieihttps://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Norme de tehnoredactare lucrare de licenţă/disertaţie - Domeniul Teologie

Model coperta si primele pagini ale lucrarii de licenta/disertatie

Actele necesare la dosarul de inscriere la licenţă/disertaţie 

La finalul lucrarii de licenţă/disertaţie se vor atasa (lega): Declaratie de onestitate, Declaratie plagiat si un C.V. personal

La depunerea lucrării de licenţă/disertaţie, absolvenţii trebuie să aducă şi:

1. referatul lucrării - semnat de profesorul coordonator

2. prima pagină a raportului antiplagiat (pagina cu coeficienţii de similitudine) - semnată de profesorul coordonator

3. lucrarea pe cd, în plic, lipit pe coperta interioară a lucrării.