BURSE PENTRU STUDENȚI LICENȚĂ ȘI MASTER 2021-2022, SEMESTRUL I

PROPUNERI BURSE MERIT

 

Regulament de acordare a burselor si anexe

Cerere bursa merit, performanță, specială

Grafic burse semestrul I

ANUNȚ BURSE ERASMUS

Concurs Erasmus studenți 2021-2022, etapa II

ANUNȚ BURSE ERASMUS

Lista studenților care vor participa la Concursul Erasmus, etapa 1

PROPUNERI BURSE, SEMESTRUL II, 2020-2021

Propuneri burse de merit și burse sociale


BURSE ERASMUS STUDENȚI 2021-2022

Condiții, calendar, locuri

BURSE, 2020-2021, semestrul II

Grafic burse

Formulare pentru dosarul de bursă socială:

1. Cerere bursă - Anexa 3

2. Declarație pe propria răspundere (nu realizează alte venituri) - Anexa 4

3. Verificare conformitate dosar de bursă socială - Anexa 6

4. Verificare conformitate dosar de bursă socială - cazuri medicale - Anexa 7

6. Declarație pe propria răspundere (nu beneficiază de altă bursă)

Formularele trebuie să fie depuse întru-un dosar plic împreună cu extrasul de cont care să conțină codul IBAN de la una din băncile: BCR, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK.

Dosarele de burse sociale se primesc atât online cât și la sediul Facultății. Studenții care trimit formularele online trebuie să aducă la Secretariat dosarele până la data de 12.02.2021.


Burse aprobate, 2020-2021, semestrul I

Burse merit

Burse sociale

Burse speciale


Propuneri burse merit, 2020-2021, semestrul I

 

Până la 10.11.2020 studenți propuși pentru bursă de merit trebuie să depună la secretariat sau să trimită pe emailul facultății (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) următoarele documente:

- declarația pe proprie răspundere

- copie C.I.

- extras de cont care să conțină codul IBAN de la următoarele bănci: BCR, TRANSILVANIA, ING, RAIFFEISEN BANK

Listă propuneri burse merit

Formular Declarație pe proprie răspundere


BURSE 2020-2021 semestrul I

Grafic burse

Dosarele de burse sociale se primesc atât online cât și la sediul Facultății.


PREZENTARE PROGRAM ERASMUS: Erasmus-Open-Doors-2020.ppt


ANUNȚ BURSE ERASMUS

Joi, 8 octombrie 2020, orele 11.00 va avea loc  sesiunea de promovare a Programului Erasmus +, pe platforma Microsoft Teams. Cei interesati sunt rugati sa acceseze aceasta platforma. Actiunea va fi promovata de Biroul Erasmus al U.V.T. , impreuna cu dl. profesor Silviu Miloiu, prorectorul Universitatii.

Participarea la evenimentul de informare cu privire la programul Erasmus din data de 8 octombrie, ora 11, se realizează prin accesarea linkului:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a09766b0ae35b4a16829df49bc31f8905%40thread.tacv2/General?groupId=c595108d-be04-4f98-918b-ad887a77ecf2&tenantId=9e2ee2c0-d55f-4a8b-b3a7-93a1923da5e3


Burse Erasmus studenți 2020-2021 etapa 2

Locuri, calendar


Mobilități Erasmus cadre didactice 2020-2021


 

Burse Erasmus pentru studenți 2020-2021

Locuri, calendar, condiții


Burse semestrul II

Regulament privind acordarea burselor pentru studenți - ciclurile de studii licență și masterat
Graficul de desfasurare a procesului de acordare a burselor (Anexa 11)