Decan:

Pr. Prof. dr. Marian VÎLCIU

 

Prodecan:

Pr. Prof. dr. Florea ŞTEFAN

 

Director departament Teologie:

Pr. Conf. dr. Mihail TEODORESCU

 

Director departament Ştiinţele Educaţiei:

Conf. dr. Alina ANGHEL

 

Secretar şef:

ing. Simona BARDAŞU