Îndrumători an 2018-2019

 

Domeniul

Program de studiu

An de studiu

Mentor

Teologie

TOP

I

Conf. Dr. Ion Croitoru

Pr. Asist. Dr. Savelovici Anton

Teologie

TOP

II

Pr. Lect. Dr. Ignat Adrian

Pr. Asist. Dr. Santi Cosmin

Teologie

TOP

III

Pr. Lect. Dr. Alexandru Arion

Pr. Asist. Dr. Vârlan Florin

Teologie

TOP

IV

Pr. Lect. Dr. Bute Sorin

Asist. Dr. Miu Traian Alexandru

Teologie

DSM

I

Pr. Conf. dr. Petre Comşa

Teologie

DSM

II

Pr. Conf. dr. Petre Comşa

Teologie

DSEBC

I

Prof. dr. Anghelescu Gheorghe 

Teologie

DSEBC

II

Prof. dr. Anghelescu Gheorghe

Şt. Educ.

PIPP

I

Lect. Dr. Camelia Voicu

Şt. Educ.

PIPP

II

Conf. dr. Alina Gabriela Anghel

Şt. Educ.

PIPP

III

Lect. Dr. Ramona Neacșa

Şt. Educ.

SDICE

I+II

Conf. Dr. Claudia Vlaicu

Şt. Educ.

MEDC

I

Conf. dr. Alina Gabriela Anghel

Şt. Educ.

MEDC

II

Lect. Dr. Camelia Voicu

 

Responsabilităţi:

- Întâlnire săptămânală conform orarului stabilit cu studenţii repartizaţi;

- Cunoaştere individuală în privinţa situaţiei materiale, sociale, familiale şi duhovniceşti a studenţilor încredinţaţi spre îndrumare;

- Analiza individuală a frecvenţei la cursuri, seminarii, manifestări ştiinţifice şi cultural-duhovniceşti, cât şi participarea la programul liturgic al Bisericilor la care au fost repartizaţi;

- Susţinerea şi încurajarea studenţilor pentru implicare în activitatea ASCOR;

- Completarea dosarului Disciplină şi duhovnicie necesar cunoaşterii studentului în vederea acordării caracterizării pentru hirotonie în colaborare cu Spiritualul Facultăţii.