CALENDAR
 CRITERII 
 NR. LOCURI
 TEMATICĂ
 ACTE NECESARE
 TAXE

 

ADMITERE 2019

 

Regulament admitere licență

Regulament admitere masterat

Contract de finantare a studiilor universitare

Act aditional la contractul de finantare a studiilor - Buget

Act aditional la contractul de finantare a studiilor - Taxa

 

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA IULIE 

I. DOMENIUL TEOLOGIE

I.1. Studii de licență: Teologie ortodoxă pastorală (4 ani, învățământ cu frecvență)

Sesiunea iulie 2019

 • 8 - 25 iulie – înscrieri la sediul facultăţii
 • 26 iulie - examen psihologic (ora 9.00); verificarea aptitudinilor muzicale (ora 10.00); examen scris la disciplina Teologie Dogmatică (ora 11.30)
 • 27 iulie - afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor
 • 27 iulie - afişarea rezultatelor
 • 29 iulie - 20 august - încheierea contractelor pentru candidații declaraţi admişi
 • 2 septembrie - afișarea rezultatelor după încheierea contractelor
 • 3 - 4 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)

Sesiunea septembrie 2019

 • 6 - 20 septembrie – înscrieri la sediul facultății
 • 23 septembrie – examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică
 • 24 septembrie - afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor
 • 24 septembrie – afișarea rezultatelor
 • 24 – 27 septembrie - încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
 • 28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 • 30 septembrie - afișare liste finale admitere

 I.2. Studii de masterat:

Doctrină, știință, misiune (2 ani, învățământ cu frecvență)

Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate (2 ani, învățământ cu frecvență)

 • 8 iulie - 21 septembrie - înscrieri la sediul facultăţii
 • 23 septembrie - susţinerea eseului
 • 24 septembrie - afişarea rezultatelor
 • 24 – 27 septembrie - încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
 • 28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 • 30 septembrie - afișare liste finale admitere

II. DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

II.1. Studii de licență: Pedagogia învățământului primar și preșcolar (3 ani, învățământ cu frecvență)

Sesiunea iulie 2019

 • 8 – 25 iulie – înscrieri la sediile facultăţilor
 • 26 iulie – susţinerea probelor eliminatorii /ora 09.00
 • 27 iulie - afişarea rezultatelor
 • 29 iulie - 20 august - încheierea contractelor pentru candidații declaraţi admişi
 • 2 septembrie - afişarea rezultatelor după încheierea contractel
 • 3 - 4 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

Sesiunea septembrie 2019

 • 6 – 20 septembrie – înscrieri la sediile facultăţilor
 • 23 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii
 • 23 septembrie - afişarea rezultatelor
 • 24 – 27 septembrie - încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
 • 28 septembrie - afişarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
 • 28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 • 30 septembrie – afișare liste finale admitere

II.2. Studii de masterat:

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă (2 ani, învățământ cu frecvență)

Management educațional și dezvoltare curriculară (2 ani, învățământ cu frecvență)

 • 8 iulie - 21 septembrie – înscrieri la sediile facultăţilor
 • 23 septembrie – susținere eseu: ora 9.00
 • 24 septembrie - afişarea rezultatelor
 • 24 – 27 septembrie - încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
 • 28 septembrie - completare act adițional buget (dacă este cazul)
 • 30 septembrie - afișare liste finale admitere

PROGRAM ÎNSCRIERI

Luni-Vineri: 9-17

Sâmbătă: 9-12

 

CRITERII ADMITERE DOMENIUL TEOLOGIE

 

Specializare Probe de concurs şi criterii de admitere Criterii de departajare
Teologie ortodoxă pastorală

EXAMEN DE ADMITERE

A. PROBĂ ELIMINATORIE

1. - examen psihologic

2. - verificarea aptitudinilor muzicale (Admis/Respins)

B. Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:

- examen scris - cu pondere 50%

- media de bacalaureat cu pondere 50%

 1. Nota obţinută la proba scrisă
 2. Media de bacalaureat

Doctrină, știință, misiune

Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate

EXAMEN DE ADMITERE

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este

constituită din

-   susţinerea unui eseu pe o tematică dată (50%)

-   media generală de licenţă (50%)

 1. Nota obţinută la sustinerea eseului
 2. Media generală a anilor de studiu din facultate

  

CRITERII ADMITERE DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Specializare Probe de concurs şi criterii de admitere Criterii de departajare
Pedagogia învățământului primar și preșcolar

EXAMEN DE ADMITERE

A. Probă eliminatorie (admis/respins) – examen oral – interviu motivaţional și aptitudinal (comunicare, auz muzical).

B. Media de admitere a candidaţilor înscrişi (după ce sunt declaraţi admişi la proba eliminatorie) este constituită din:

- Media examenului de bacalaureat - 100%;

 1. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina Limba şi literatura română
 2. Nota obţinută la proba scrisă în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina specifică profilului (proba a II-a)

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă

Management educațional și dezvoltare curriculară

EXAMEN DE ADMITERE

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este

constituită din:

- Nota obținută în urma susținerii probei ”eseu tematic structurat” 50%

- Media examenului de licență 50%

 1. Media generală a anilor de studii din cadrul programului de licență absolvit
 2. Nota obținută după susținerea eseului

 

Concursul de admiterea la programul de master se va organiza pe domeniu de studii (Domeniul Științe ale Educației) iar admitere se va face în ordinea notei de admitere (calculată conform precizărilor de mai sus) și conform opțiunilor candidaților pentru cele două programe(1. SDICE; 2. MEDC).

  

 CIFRĂ DE ȘCOLARIZARE

Domeniul/Tipul de studii Specializarea Locuri buget
Locuri rromi din locurile de la buget
Locuri taxă
Teologie/licență Teologie ortodoxă pastorală - -  -
Științe ale educației/licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 -

- -

Teologie/masterat

Doctrină, știință, misiune  - - -
Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate -
- -

Științe ale educației/masterat 

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă -
 -
Management educațional și dezvoltare curriculară
-

-

-

  

TEMATICĂ DE ADMITERE

 Domeniul Teologie:

- Licență 

- Master

Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei:

- Master - Tematică şi bibliografie 

- Probă eseu tematic structurat

 

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

Studii de licență:

 • diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
 • foaie matricolă, ce cuprinde mediile obţinute de candidaţi pe parcursul anilor de liceu, în original sau copie în legalizată;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie CI;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetul şcolar sau de medicul de familie;
 • trei fotografii, tip carte de identitate;
 • chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
 • certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • dosar plic.

Candidații la domeniul Teologie vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • binecuvântare din Eparhia de care aparțin;
 • binecuvântare de la Arhiepiscopia Târgoviștei;
 • certificat de botez;
 • Recomandare de la preotul paroh.

Candidații care urmează alte studii de licență sau sunt absolvenți de licență vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
 • adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;

Studii de masterat:

 • diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
 • diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie CI;
 • adeverinţă medicală tip;
 • trei fotografii, tip carte de identitate;
 • chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
 • certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • dosar plic.

Candidații la domeniul Teologie vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • binecuvântare din Eparhia de care aparțin;
 • binecuvântare de la Arhiepiscopia Târgoviștei;
 • certificat de botez;
 • Recomandare de la preotul paroh.

Candidații care urmează alte studii de masterat sau sunt absolvenți de masterat vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • diplomă de masterat și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
 • adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;
 

CUANTUMUL TAXELOR

LA CONCURSUL DE ADMITERE ORGANIZAT ÎN SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2019 ŞI AL TAXELOR DE ŞCOLARIZARE PE PARCURSUL ANULUI UNIVERSITAR 2019 / 2020

1. Taxe de înscriere la concursul de admitere                                                                                                                           

Nr. Crt. Activitatea Cuantumul taxei (lei)
1 Admitere în anul I la studii universitare de licenţă 130
2 Admitere în anul I la studii universitare de master 130

 

2. Taxe de şcolarizare

Nr. Crt. Activitatea Cuantumul taxei (lei)
1 Înmatriculare studenţi (buget/taxă) 200
2 Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă 3200/an 
3 Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de masterat 3500/an