Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitateDoctrină, știință, misiune CRITERII 
 NR. LOCURI
 TEMATICĂ
 ACTE NECESARE
 TAXE

 

ADMITERE 2019

 

 

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ:

Teologie ortodoxă pastorală https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

 • Încheierea contractelor se face în perioada 24 - 27 septembrie (27 septembrie, ora 16.00)
 • La încheierea contractelor, candidații admiși pe locuri bugetate vor depune la dosarul de admitere diploma de bacalaureat în original și copia taxei de înmatriculare (200 lei).
 • Candidații admiși pe locuri cu taxă vor depune copia primei tranșe din taxa de școlarizare (800 lei) și copia taxei de înmatriculare (200 lei).
 • TAXELE SE ACHITĂ LA BIBLIOTECA MULTIMEDIA (MICRO 9)

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT:

Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Doctrină, știință, misiune https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Management educațional și dezvoltare curriculară https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă https://www.iconfinder.com/data/icons/file-extensions-1/64/pdfs-512.png

Candidații de pe lista de așteptare se pot prezenta în data de 27 septembrie 2019, ora 13:30, la sediul facultății, sala I 103, în vederea încheierii contractelor de studii cu taxă, în limita locurilor rămase disponibile

 • Încheierea contractelor se face în perioada 24 - 27 septembrie (27 septembrie, ora 12.00)
 • La încheierea contractelor, candidații admiși pe locuri bugetate vor depune la dosarul de admitere adeverința/diploma de licență în original și copia taxei de înmatriculare (200 lei).
 • Candidații admiși pe locuri cu taxă vor depune copia primei tranșe din taxa de școlarizare (900 lei) și copia taxei de înmatriculare (200 lei).

TAXELE SE ACHITĂ LA BIBLIOTECA MULTIMEDIA (MICRO 9)

 

 

PROGRAMARE SUSȚINERE ESEU ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI word 2010

Candidații care nu se pot prezenta conform programării afișate sunt așteptați până la ora 15.00 pentru susținerea eseului.

 

Regulament admitere licență

Regulament admitere masterat

Contract de finantare a studiilor universitare

Act aditional la contractul de finantare a studiilor - Buget

Act aditional la contractul de finantare a studiilor - Taxa

 

 

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE

I. DOMENIUL TEOLOGIE

I.1. Studii de licență: Teologie ortodoxă pastorală (4 ani, învățământ cu frecvență)

 • 6 - 20 septembrie – înscrieri la sediul facultății
 • 23 septembrie – examen psihologic (ora 9:00); verificarea aptitudinilor muzicale (ora 10:00) și examen scris (ora 11:00) la disciplina Teologie Dogmatică
 • 24 septembrie - afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor
 • 24 septembrie – afișarea rezultatelor
 • 24 – 27 septembrie - încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
 • 30 septembrie - afișare liste finale admitere

 I.2. Studii de masterat:

Doctrină, știință, misiune (2 ani, învățământ cu frecvență)

Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate (2 ani, învățământ cu frecvență)

 • 8 iulie - 21 septembrie - înscrieri la sediul facultăţii
 • 23 septembrie - susţinerea eseului (ora 11:00)
 • 24 septembrie - afişarea rezultatelor
 • 24 – 27 septembrie - încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
 • 30 septembrie - afișare liste finale admitere

II. DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Studii de masterat:

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă (2 ani, învățământ cu frecvență)

Management educațional și dezvoltare curriculară (2 ani, învățământ cu frecvență)

 • 8 iulie - 21 septembrie – înscrieri la sediile facultăţilor
 • 23 septembrie – susținere eseu: ora 9.00
 • 24 septembrie - afişarea rezultatelor
 • 24 – 27 septembrie - încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
 • 30 septembrie - afișare liste finale admitere

PROGRAM ÎNSCRIERI

Luni-Vineri: 9-17

Sâmbătă: 9-12

 

CRITERII ADMITERE DOMENIUL TEOLOGIE

 

Specializare Probe de concurs şi criterii de admitere Criterii de departajare
Teologie ortodoxă pastorală

EXAMEN DE ADMITERE

A. PROBĂ ELIMINATORIE

1. - examen psihologic

2. - verificarea aptitudinilor muzicale (Admis/Respins)

B. Media de admitere a candidaţilor înscrişi este constituită din:

- examen scris - cu pondere 50%

- media de bacalaureat cu pondere 50%

 1. Nota obţinută la proba scrisă
 2. Media de bacalaureat

Doctrină, știință, misiune

Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate

EXAMEN DE ADMITERE

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este

constituită din

-   susţinerea unui eseu pe o tematică dată (50%)

-   media generală de licenţă (50%)

 1. Nota obţinută la sustinerea eseului
 2. Media generală a anilor de studiu din facultate

  

CRITERII ADMITERE DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Specializare Probe de concurs şi criterii de admitere Criterii de departajare

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă

Management educațional și dezvoltare curriculară

EXAMEN DE ADMITERE

Media de admitere a candidaţilor înscrişi este

constituită din:

- Nota obținută în urma susținerii probei ”eseu tematic structurat” 50%

- Media examenului de licență 50%

 1. Media generală a anilor de studii din cadrul programului de licență absolvit
 2. Nota obținută după susținerea eseului

 

Concursul de admiterea la programul de master se va organiza pe domeniu de studii (Domeniul Științe ale Educației) iar admitere se va face în ordinea notei de admitere (calculată conform precizărilor de mai sus) și conform opțiunilor candidaților pentru cele două programe(1. SDICE; 2. MEDC).

  

 CIFRĂ DE ȘCOLARIZARE

Domeniul/Tipul de studii Specializarea Locuri buget *
Locuri rromi din locurile de la buget
Locuri taxă
Teologie/licență Teologie ortodoxă pastorală 10 -  37

Teologie/masterat

Doctrină, știință, misiune  12 - 38
Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate 12
- 38

Științe ale educației/masterat 

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă 11
 - 14
Management educațional și dezvoltare curriculară
11

-

14

  * Din locurile bugetate vor fi repartizate locuri speciale pentru candidații rromi și absolvenți de licee din mediul rural

TEMATICĂ DE ADMITERE

 Domeniul Teologie:

- Licență 

- Master

Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei:

- Master - Tematică şi bibliografie 

- Probă eseu tematic structurat

 

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

Studii de licență:

 • diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
 • foaie matricolă, ce cuprinde mediile obţinute de candidaţi pe parcursul anilor de liceu, în original sau copie în legalizată;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie CI;
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetul şcolar sau de medicul de familie;
 • trei fotografii, tip carte de identitate;
 • chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
 • certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • dosar plic.

Candidații la domeniul Teologie vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • binecuvântare din Eparhia de care aparțin;
 • binecuvântare de la Arhiepiscopia Târgoviștei;
 • certificat de botez;
 • Recomandare de la preotul paroh.

Candidații care urmează alte studii de licență sau sunt absolvenți de licență vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
 • adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;

Studii de masterat:

 • diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
 • diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
 • certificat de naştere, în copie legalizată;
 • copie CI;
 • adeverinţă medicală tip;
 • trei fotografii, tip carte de identitate;
 • chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
 • certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • dosar plic.

Candidații la domeniul Teologie vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • binecuvântare din Eparhia de care aparțin;
 • binecuvântare de la Arhiepiscopia Târgoviștei;
 • certificat de botez;
 • Recomandare de la preotul paroh.

Candidații care urmează alte studii de masterat sau sunt absolvenți de masterat vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:

 • diplomă de masterat și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
 • adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;
 

CUANTUMUL TAXELOR

LA CONCURSUL DE ADMITERE ORGANIZAT ÎN SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2019 ŞI AL TAXELOR DE ŞCOLARIZARE PE PARCURSUL ANULUI UNIVERSITAR 2019 / 2020

1. Taxe de înscriere la concursul de admitere                                                                                                                           

Nr. Crt. Activitatea Cuantumul taxei (lei)
1 Admitere în anul I la studii universitare de licenţă 130
2 Admitere în anul I la studii universitare de master 130

 

2. Taxe de şcolarizare

Nr. Crt. Activitatea Cuantumul taxei (lei)
1 Înmatriculare studenţi (buget/taxă) 200
2 Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă 3200/an 
3 Taxă de şcolarizare pentru studii universitare de masterat 3500/an