Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

ADMITERE 2023

Pentru mai multe informații sunați la nr. 0721698525

REZULTATE FINALE SEPTEMBRIE

REZULTATE SEPTEMBRIE

REZULTATE FINALE IULIE
REZULTATE IULIE
Informații candidați admiși la buget
Informații candidați admiși la taxă
Informații plată taxe

Specializarea Teologie ortodoxă pastorală, 4 ani, învățământ cu frecvență

CURSURI GRATUITE DE PREGĂTIRE

Joi, 20.07.2023
14:00 – 16:00 Teologie dogmatică
16:00 – 18:00 Muzică bisericească

Vineri, 21.07.2023
10:00 – 12:00 Muzică bisericească
13:00 – 15:00 Teologie dogmatică

Luni, 24.07.2023
14:00 – 16:00 Teologie dogmatică
16:00 – 18:00 Muzică bisericească  

Calendar admitere

Sesiunea iulie

03 IULIE, 09:00 – 24 IULIE, 17:00 – înscrierea online candidați https://admitere.valahia.ro/
25 IULIE – sediul facultății, corpul N, sala 108, ora 9:00 examen psihologic, 10:00 verificarea aptitudinilor muzicale, ora 11:00 examen scris la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă
26 IULIE – afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor
26 IULIE – afișarea rezultatelor
27 IULIE – 10 AUGUST – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
01 SEPTEMBRIE – afișarea rezultatelor după încheierea contractelor
04 – 05 SEPTEMBRIE – completare act adițional buget (dacă este cazul)

Sesiunea septembrie

07 – 20 septembrie – înscrierea online candidați
21 septembrie – examen psihologic (ora 9:00, sala N108) şi verificarea aptitudinilor muzicale (ora 10:00, sala N108) și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică (ora 11:00, sala N108)
22 septembrie – afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor
22 – 25 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși
26 septembrie – afișarea rezultatelor finale sesiunea septembrie

Număr de locuri sesiunea septembrie

Fără taxă – 25

Cu taxă – 36

Criterii de admitere/departajare

A. PROBĂ ELIMINATORIE
1. – examen psihologic (Admis/Respins);
2.- verificarea aptitudinilor muzicale (Admis/Respins).
B. Criterii de admitere:
– examen scris – pondere 50%;
– media examenului de bacalaureat – pondere 50%

Criterii de departajare
1. Nota obţinută la examenul scris
2. Media examenului de bacalaureat

Tematică

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
– diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
– foaie matricolă, ce cuprinde mediile obţinute de candidaţi pe parcursul anilor de liceu, în original sau copie în legalizată;
– certificat de naştere, în copie legalizată;
copie CI;
– adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetul şcolar sau de medicul de familie;
– trei fotografii, tip carte de identitate;
chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
– certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
– dosar plic;
– binecuvântare din Eparhia de care aparțin;
– binecuvântare de la Arhiepiscopia Târgoviștei (- Documente necesare pentru obținerea binecuvântării;- Cerere pentru candidații din Arh. Târgoviștei; – Cerere pentru candidații din alte eparhii);
– certificat de botez;
– Recomandare de la preotul paroh.

Candidații care urmează alte studii de licență sau sunt absolvenți de licență vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:
– diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
– adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;


detalii contact

  • Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod poștal 130105, Târgoviște
  • 0769076851

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor.

×