Skip to main content

ADMITERE 2024

Specializarea Teologie ortodoxă pastorală, 4 ani, învățământ cu frecvență

Regulament privind concursul de admitere la studii universitare de licenta  

Calendar admitere

Sesiunea iulie

• 8 – 23 iulie- înscrieri online (https://admitere.valahia.ro)
• 24 iulie – examen psihologic și verificarea aptitudinilor muzicale și examen scris la disciplina Teologie dogmatica ortodoxa și afișarea rezultatelor
• 25 iulie – depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor (dupa contestatii)
• 25 iulie – afișarea rezultatelor
• 26 iulie – 8 august – incheierea contractelor pentru candidatii declarati admiși
• 9 august- afișarea rezultatelor dupa incheierea contractelor
• 12  -14 august – completare act adiponal buget sau taxa (daca este cazul)
• 2 septembrie – afișare liste finale sesiunea iulie

 

Număr de locuri

Fără taxă –

Cu taxă –

Criterii de admitere/departajare

A. PROBĂ ELIMINATORIE
1. – examen psihologic (Admis/Respins);
2.- verificarea aptitudinilor muzicale (Admis/Respins).
B. Criterii de admitere:
– examen scris – pondere 50%;
– media examenului de bacalaureat – pondere 50%

Criterii de departajare
1. Nota obţinută la examenul scris
2. Media examenului de bacalaureat

Tematică

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
– diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
– foaie matricolă, ce cuprinde mediile obţinute de candidaţi pe parcursul anilor de liceu, în original sau copie în legalizată;
– certificat de naştere, în copie legalizată;
copie CI;
– adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetul şcolar sau de medicul de familie;
– trei fotografii, tip carte de identitate;
chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
– certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
– dosar plic;
– binecuvântare din Eparhia de care aparțin;
– binecuvântare de la Arhiepiscopia Târgoviștei (- Documente necesare pentru obținerea binecuvântării;- Cerere pentru candidații din Arh. Târgoviștei; – Cerere pentru candidații din alte eparhii);
– certificat de botez;
– Recomandare de la preotul paroh.

Candidații care urmează alte studii de licență sau sunt absolvenți de licență vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:
– diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
– adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;

This website uses cookies. By using and further navigating this website you accept our privacy policy and terms and conditions . Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on cookie settings .
×