Skip to main content

ADMITERE 2023

PROGRAME DE MASTER:
1. Management educațional și dezvoltare curriculară, 2 ani, învățământ cu frecvență
2. Strategii didactice de învățare și comunicare eficientă, 2 ani, învățământ cu frecvență

Regulament privind concursul de admitere la studii universitare de master

Calendar admitere

  • 08 iulie – 19 septembrie (ora 17.00) – înscrieri online (https://admitere.valahia.ro)
  • 20 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii  şi/sau probelor de concurs
  • 20 septembrie – afişarea rezultatelor
  • 21 – 25 septembrie –  încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
  • 25 septembrie –  afişarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
  • 26 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)
  • 26 septembrie – afișare liste finale admitere

Condiții admitere: tematică, elaborare eseu, barem de evaluare

Număr de locuri

Management educațional și dezvoltare curriculară

Fără taxă –

Cu taxă –

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă

Fără taxă –

Cu taxă –

Criterii admitere

Media de admitere a candidaților înscriși este constituită din:
1. Nota obținută în urma probei ”Eseu tematic structurat” (pondere 50%)
2. Media examenului de licență (pondere 50%).

Criterii departajare
1. Media generală a anilor de studii din cadrul programului de licență absolvit
2. Nota obținută la susținerea eseului

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

– diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
– diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
– certificat de naştere, în copie legalizată;
– copie CI;
– adeverinţă medicală tip;
– trei fotografii, tip carte de identitate;
– chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
– certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
– dosar plic.
Candidații care urmează alte studii de masterat sau sunt absolvenți de masterat vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:
diplomă de masterat și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;

This website uses cookies. By using and further navigating this website you accept our privacy policy and terms and conditions . Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on cookie settings .
×