Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

ADMITERE 2023

REZULTATE FINALE

LISTA REZULTATE

Instrucțiuni pentru:

candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat
candidații admiși pe locurile cu taxă

Pentru informații suplimentare sunați la nr. 0733244846

PROGRAME DE MASTER:
1. Management educațional și dezvoltare curriculară, 2 ani, învățământ cu frecvență
2. Strategii didactice de învățare și comunicare eficientă, 2 ani, învățământ cu frecvență

Calendar admitere

11 iulie – 19 septembrie (ora 17.00) – înscrieri online https://admitere.valahia.ro/
20 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii şi/sau probelor de concurs (ora 13:00, corpul N, sala 103)
21 septembrie – afişarea rezultatelor
22 – 25 septembrie – încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
25 septembrie – afişarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
26 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)
26 septembrie – afișare liste finale admitere

Condiții admitere: tematică, elaborare eseu, barem de evaluare

Număr de locuri

Management educațional și dezvoltare curriculară

Fără taxă – 9

Cu taxă – 16

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă

Fără taxă – 10

Cu taxă – 15

Criterii admitere

Media de admitere a candidaților înscriși este constituită din:
1. Nota obținută în urma probei ”Eseu tematic structurat” (pondere 50%)
2. Media examenului de licență (pondere 50%).

Criterii departajare
1. Media generală a anilor de studii din cadrul programului de licență absolvit
2. Nota obținută la susținerea eseului

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

– diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
– diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
– certificat de naştere, în copie legalizată;
– copie CI;
– adeverinţă medicală tip;
– trei fotografii, tip carte de identitate;
– chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
– certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
– dosar plic.
Candidații care urmează alte studii de masterat sau sunt absolvenți de masterat vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:
diplomă de masterat și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;

detalii contact

  • Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod poștal 130105, Târgoviște
  • 0769076851

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor.

×