Skip to main content

ADMITERE 2023

Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate, 2 ani, învățământ cu frecvență
Doctrină, știință, misiune, 2 ani, învățământ cu frecvență

Regulament privind concursul de admitere la studii universitare de master

Calendar admitere

  • 08 iulie – 19 septembrie (ora 17.00) – înscrieri online (https://admitere.valahia.ro)
  • 20 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii  şi/sau probelor de concurs
  • 20 septembrie – afişarea rezultatelor
  • 21 – 25 septembrie –  încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
  • 25 septembrie –  afişarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
  • 26 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)
  • 26 septembrie – afișare liste finale admitere

Număr de locuri

Doctrină, știință, misiune

Fără taxă –

Cu taxă –

Doctrina socială a bisericii în contemporaneitate

Fără taxă –

Cu taxă –

Criterii de admitere:• susţinerea unui eseu pe o tematică dată (50%)• media generală de licenţă (50%)

Criterii de departajare

1. Nota obținută la susținerea eseului

2. Media generală a anilor de studiu din facultate

Tematică

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
– diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
– diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
– certificat de naştere, în copie legalizată;
– copie CI;
– adeverinţă medicală tip;
– trei fotografii, tip carte de identitate;
– chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
– certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
– dosar plic;
– binecuvântare din Eparhia de care aparțin;
– binecuvântare de la Arhiepiscopia Târgoviștei (- Documente necesare pentru obținerea binecuvântării;- Cerere pentru candidații din Arh. Târgoviștei; – Cerere pentru candidații din alte eparhii);
– certificat de botez;
– Recomandare de la preotul paroh.
Candidații care urmează alte studii de masterat sau sunt absolvenți de masterat vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:
– diplomă de masterat și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
– adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;

This website uses cookies. By using and further navigating this website you accept our privacy policy and terms and conditions . Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on cookie settings .
×