Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației

ADMITERE 2023

Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate, 2 ani, învățământ cu frecvență
Doctrină, știință, misiune, 2 ani, învățământ cu frecvență

Pentru mai multe informații sunați la nr. 0721698525

REZULTATE FINALE

LISTA REZULATATE

Instrucțiuni pentru:

candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat
candidații admiși pe locurile cu taxă

Calendar admitere
11 iulie – 19 septembrie (ora 17.00) – înscrieri online https://admitere.valahia.ro/
20 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii şi/sau probelor de concurs (ora 9:00, corpul N, sala 108)
21 septembrie – afişarea rezultatelor
22 – 25 septembrie – încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi
25 septembrie – afişarea rezultatelor finale sesiunea septembrie
26 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)
26 septembrie – afișare liste finale admitere
 

Număr de locuri

Doctrină, știință, misiune

Fără taxă – 9

Cu taxă – 16

Doctrina socială a bisericii în contemporaneitate

Fără taxă – 10

Cu taxă – 15

Criterii de admitere:
• susţinerea unui eseu pe o tematică dată (50%)
• media generală de licenţă (50%)
Criterii de departajare
1. Nota obținută la susținerea eseului
2. Media generală a anilor de studiu din facultate
 

Tematică

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
– diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
– diplomă de licenţă și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
– certificat de naştere, în copie legalizată;
– copie CI;
– adeverinţă medicală tip;
– trei fotografii, tip carte de identitate;
– chitanţa reprezentând achitarea taxei de înscriere;
– certificat de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul);
– dosar plic;
– binecuvântare din Eparhia de care aparțin;
– binecuvântare de la Arhiepiscopia Târgoviștei (- Documente necesare pentru obținerea binecuvântării;- Cerere pentru candidații din Arh. Târgoviștei; – Cerere pentru candidații din alte eparhii);
– certificat de botez;
– Recomandare de la preotul paroh.
Candidații care urmează alte studii de masterat sau sunt absolvenți de masterat vor adăuga la dosarul de admitere următoarele acte:
– diplomă de masterat și supliment la diplomă, în original sau în copie legalizată;
– adeverință din care să reiasă tipul de loc ocupat pe fiecare an de studiu;

detalii contact

  • Str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, cod poștal 130105, Târgoviște
  • 0769076851

Acest site foloseşte cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor.

×