Skip to main content

FINALIZARE STUDII 2023-2024

Propuneri teme licență

Propuneri teme dizertație

Ghid pentru elaborarea lucrării de licență/disertație


FINALIZARE STUDII 2022-2023

REZULTATE TP
REZULTATE DSEBC
REZULTATE DSM

Calendar finalizare studii


Regulamente
Regulament general examen finalizare studii
Regulament de organizare a examenului de finalizare a studiilor – FTOSE


Tematică

Studii de licență
Disciplina fundamentală (scris): Credința Ortodoxă și misiunea Bisericii
Discipline de specialitate (oral):
Drept canonic ortodox, legislație și administrație bisericească
Istoria Bisericească Universală
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Istoria şi Filosofia Religiilor
Studiul Noului Testament
Studiul Vechiului Testament
Teologie Liturgică
Teologie Pastorală


Actele necesare la dosarul de inscriere la licenţă/disertaţie

Model copertă și primele pagini ale lucrării de licență/dizertație

La finalul lucrării de licenţă/disertaţie se vor atașa (lega): Declarație de onestitate, Declarație plagiat și un C.V. personal
La depunerea lucrării de licenţă/disertaţie, absolvenţii trebuie să aducă şi:
1. referatul lucrării – semnat de profesorul coordonator
2. prima pagină a raportului antiplagiat (pagina cu coeficienţii de similitudine) – semnată de profesorul coordonator
3. lucrarea pe cd, în plic, lipit pe coperta interioară a lucrării.

This website uses cookies. By using and further navigating this website you accept our privacy policy and terms and conditions . Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on cookie settings .
×