Skip to main content

Doctrina socială şi ecumenică a Bisericii în contemporaneitate – program de master profesional.

Descrierea programului:

Nivelul de calificare: 7

Domeniul de studii: TEOLOGIE

Durată studiilor: 2 ani (4 semestre);

Forma de învățământ: ,,cu frecvență”;

Nr. de credite: 120 ECTS

Calificări:

– Consilier eparhial (COR: 263643);

– Secretar Culte (COR: 263632);

– Consilier Culte (COR: 263609);

Grup țintă: absolvenți de studii de licență în Teologie, cu diplomă de licență;

Condiții de admitere: Examen de admitere

Descrierea examenului de admitere:

  1. Probă orală: susținerea unui eseu pe o tematică dată (pondere 50% din media de admitere).                                                
  2. Media examenului de licență – pondere 50%

Curriculum: – discipline de Sinteză/Teoretice domeniului ,,TEOLOGIE”,

                      – discipline de Aprofundare/Aplicative în masteratul Doctrina socială şi ecumenică a Bisericii în contemporaneitate.

Desfășurarea procesului de învățământ: activitatea didactică integrează ore de curs, de seminar, și ore de practică de specialitate; activitatea didactică presupune întâlniri cu studenții față în față în cadrul activităților de curs și de seminar; studenții    au acces la platformele de învățare unde pot încărca materiale didactice aferente procesului de evaluare și totodată au acces la suporturi de curs pentru fiecare disciplină         în parte;

Desfășurarea stagiilor de practică: în instituțiile și organizațiile din domeniu, prin contract de colaborare, sub îndrumarea cadrelor didactice cu rolul de responsabil de practică;

Activități de evaluare: evaluarea rezultatelor învățării se realizează în mod diferit în funcție de specificul disciplinei; Tipurile de evaluare sunt: examen, colocviu, verificări pe parcurs;

Examenul de disertație: la examen se pot înscrie absolvenții programului care au obținut pe       parcursul celor 2 ani de studiu 120 ECTS. Diploma de master se obține după promovarea examenului de disertație care se compune dintr-o singura probă: Proba       orală: Susținerea lucrării de disertație;

Activități de cercetare: masteranzii sunt formați în domeniul ,,Doctrina socială şi ecumenică a Bisericii în contemporaneitate” și desfășoară activitate de cercetare pe parcursul studiilor, sub coordonarea cadrelor didactice;

Consiliere academică: masteranzii beneficiază de programe de consultație, de tutoriat și consiliere în activitatea academică/orientare profesională, realizată de profesori si specialiști în domeniul Teologie.

Extracurricular Activities: periodic sunt organizate activități cu caracter științific, conferințe pentru studenți și masteranzi, mese rotunde, întâlniri cu specialiști consacrați din domeniu, întâlniri cu angajatorii.

 

Doctrină-Ştiinţă-Misiune – program de master de cercetare.

Descrierea programului:

Nivelul de calificare: 7

Domeniul de studii: TEOLOGIE

Durată studiilor: 2 ani (4 semestre);

Forma de învățământ: ,,cu frecvență”;

Nr. de credite: 120 ECTS

Calificări:

– Protopop (COR:  263629);

– Inspector Culte (COR:  263618);

– Președinte Culte (COR:  263628);

Grup țintă: absolvenți de studii de licență în Teologie, cu diplomă de licență;

Condiții de admitere: Examen de admitere

Descrierea examenului de admitere:

  1. Probă orală: susținerea unui eseu pe o tematică dată (pondere 50% din media de admitere).                                                
  2. Media examenului de licență – pondere 50%

Curriculum: discipline de Sinteză/Teoretice domeniului ,,TEOLOGIE”,                                                   discipline de Aprofundare/Aplicative în masteratul Doctrină-Ştiinţă-Misiune.

Desfășurarea procesului de învățământ: activitatea didactică integrează ore de curs, de seminar, și ore de practică de specialitate; activitatea didactică presupune întâlniri cu studenții față în față în cadrul activităților de curs și de seminar; studenții    au acces la platformele de învățare unde pot încărca materiale didactice aferente procesului de evaluare și totodată au acces la suporturi de curs pentru fiecare disciplină         în parte;

Desfășurarea stagiilor de practică: în Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară din cadrul Universității Valahia, sub îndrumarea cadrelor didactice cu rolul de responsabil de practică;

Activități de evaluare: evaluarea rezultatelor învățării se realizează în mod diferit în funcție de specificul disciplinei; Tipurile de evaluare sunt: examen, colocviu, verificări pe parcurs;

Examenul de disertație: la examen se pot înscrie absolvenții programului care au obținut pe       parcursul celor 2 ani de studiu 120 ECTS. Diploma de master se obține după promovarea examenului de disertație care se compune dintr-o singura probă: Proba       orală: Susținerea lucrării de disertație;

Activități de cercetare: masteranzii sunt formați în domeniul ,,Doctrină-Ştiinţă-Misiune” și desfășoară activitate de cercetare pe parcursul studiilor, sub coordonarea cadrelor didactice;

Consiliere academică: masteranzii beneficiază de programe de consultație, de tutoriat și consiliere în activitatea academică/orientare profesională, realizată de profesori si specialiști în domeniul Teologie.

Extracurricular Activities: periodic sunt organizate activități cu caracter științific, conferințe pentru studenți și masteranzi, mese rotunde, întâlniri cu specialiști consacrați din domeniu, întâlniri cu angajatorii.

This website uses cookies. By using and further navigating this website you accept our privacy policy and terms and conditions . Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on cookie settings .
×