Skip to main content

Despre FTOSE

Misiunea programului de studiu este didactică şi moral spirituală intenţionând pregătirea şi formarea clericilor pentru structurile pastorale şi administrative ale Bisericii Ortodoxe. Obiectivele programului de studiu:

– asigurarea prin componentele sale (departament, centre de cercetare ştiinţifică, cercuri ştiinţifice studenţeşti), a condiţiilor necesare formării specialiştilor cu pregătire superioară, post universitară şi doctorat pentru societate.

– asigurareaa excelenţei în predare, cercetare ştiinţifică şi educaţie. – promovarea ştiinţei şi culturii în spiritul democraţiei, al cerinţelor morale şi spirituale, al libertăţii academice, al accentuării deschiderii spre comunitatea ştiinţifică şi în spaţiul de cultură şi civilizaţie europeană şi mondială.

Specializarea Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte a fost înfiinţată în anul 1992. Din anul 2012, facultatea noastră se numeşte Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, funcţionând cu două departamente: Departamentul Teologie Ortodoxă şi Departamentul Ştiinţele Educaţiei.

În cadrul facultăţii funcţionează următoarele Centre de Cercetare:

– Centrul de Cercetări Interdisciplinare Credință-Știință-Misiune „Sfântul Apostol Pavel”.

  • 1992

    Specializarea Teologie

    A fost înfiinţată Specializarea Teologie din cadrul Universităţii Valahia din Târgovişte

  • 2012

    Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei

    Facultatea noastră se numeşte Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, funcţionând cu două departamente: Departamentul Teologie Ortodoxă şi Departamentul Ştiinţele Educaţiei.

This website uses cookies. By using and further navigating this website you accept our privacy policy and terms and conditions . Detailed information about the use of cookies on this website is available by clicking on cookie settings .
×