Cifră de școlarizare sesiunea septembrie 2018

Domeniul/Tipul de studii Specializarea Locuri buget
Locuri rromi din locurile de la buget
Locuri taxă
Teologie/licență Teologie ortodoxă pastorală  22 -  26
Științe ale educației/licență Pedagogia învățământului primar și preșcolar

 -

- 7

 

Teologie/masterat

Doctrină, știință, misiune  10 - 36
Doctrina socială și ecumenică a Bisericii în contemporaneitate 12
-  38

 

 

Științe ale educației/masterat

Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă 11
12 
Management educațional și dezvoltare curriculară
 
11

 

-

 

12