Programare examene semestrul II, 2019-2020

Domeniul Științe ale Educației

Domenilu Teologie


Studenții restanțieri la taxa de școlarizare nu vor fi înșcriși în cataloage


Sesiune restanțe 25.05 - 5.06.2020


Programare sesiune semestrul I 13.01-14.02.2020

Domeniul Științe ale Educației + Domeniul Teologie


Programare sesiune refacere credite 13-24.01.2020

Domeniul Științe ale Educației

Domeniul Teologie


Programare sesiune refacere credite 11-15.11.2019

Domeniul Științe ale Educației

Domeniul Teologie