PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE 1 - 10.09.2021

Domeniul Științe ale Educației

Domeniul Teologie

PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE 14 - 18.06

Pedagogia învățământului primar și preșcolar, anul III; Management educațional și dezvoltare curriculară, anul II; Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă, anul II

Teologie ortodoxă pastorală, anul IV

PROGRAMARE EXAMENE SESIUNE SEMESTRUL II

Domeniul Științe ale Educației: PIPP I, PIPP II, MEDC I, SDCIE I

Domeniul Teologie: TP I, TP II, TP III, DSEBC I, DSM I

PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE 24.05 - 4.06

Domeniul Teologie + Științe ale Educației

PROGRAMARE EXAMENE SESIUNE SEMESTRUL II

Domeniul Științe ale Educației: PIPP III, MEDC II, SDCIE II

Domeniul Teologie: TP IV, DSEBC II, DSM II

PROGRAMARE SESIUNE REFACERE CREDITE 5-9.04.2021

Domeniul Teologie, Domeniul Științele Educației

ANUNȚ

În perioada 05-09.04.2021 are loc o sesiune de refacere a creditelor. Cererile se pot depune până la data de 02.04.2021 ora 16.00. Studenții care doresc să se înscrie la această sesiune trebuie să completeze cererea de înscriere la restanțe (atenție: toate câmpurile din formular trebuie să fie completate) la care să atașeze dovada plății restanței și să trimită documentele pe e-mailul facultății: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Pentru informații despre achitarea taxelor accesați: https://www.valahia.ro/ro/noutati/1121-achitarea-taxelor.

Formular cerere restante


PROGRAMARE SESIUNE SEMESTRUL I, 11.01 - 12.02.2021

Domeniul Științe ale Educației

Domeniul Teologie


PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE 10-21.01.2021

Domeniul Științe ale educației + Teologie


PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE 9-13.11.2020

Domeniul Științe ale Educației


PROGRAMARE SESIUNE RESTANȚE 21-25.09.2020

Domeniul Științe ale Educației + Teologie


ANUNȚ

În perioada 21-25.09.2020 are loc o sesiune de refacere a creditelor. Cererile se pot depune până la data de 17.09.2020 ora 16.00. Studenții care doresc să se înscrie la această sesiune trebuie să completeze cererea de înscriere la restanțe (atenție: toate câmpurile din formular trebuie să fie completate) la care să atașeze dovada plății restanței și să trimită documentele pe e-mailul facultății: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Formular cerere restante


PROGRAMARE MĂRIRI DE NOTE

Domeniul Științe ale Educației + Teologie


MĂRIRI DE NOTE

În perioada 14-16.09.2020 va avea loc sesiunea de măriri de note. Pentru înscriere trebuie completată cererea de mărire și trimisă pe emailul This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până la data de 10.09.2020.


PROGRAMARE RESTANȚE 1-11.09.2020

Domeniul Științe ale Educației + Teologie

Cererile se depun până la data de 27 august 2020


ANUNȚ

În atenția studenților FTOSE:

1. În perioada 1 - 11 septembrie 2020 are loc sesiunea de restante. Studenții care doresc să se înscrie la această sesiune trebuie să completeze cererea de înscriere la restanțe (atenție: toate câmpurile din formular trebuie să fie completate) la care să atașeze dovada plății restanței și să trimită documentele pe e-mailul facultății: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Cererile se depun până la data de 27 august 2020.

Formular cerere restante

2. Pentru echivalarea notelor studenții trebuie să completeze formularul de echivalare și să atașeze copie după situația școlară cu nota de echivalat. Documentele trebuie trimise pe emailul facultății: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Formular cerere echivalare

ACHITAREA TAXELOR DE STUDIU / ALTE TAXE

Beneficiar: UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE

Cod fiscal al instituţiei: 4279685

Cont IBAN: RO81TREZ27120F330500XXXX deschis la Trezoreria municipiului TARGOVISTE

RO70RNCB0128045419210107 – deschis la BCR Targoviste

Pe ordinul de plată sau mandatul poştal se vor menţiona următoarele:

- CNP-ul, numele şi prenumele studentului, facultatea, specializarea, anul de studiu, tip taxa (studiu, refacerea unei discipline, suținere licență/disertație/teză doctorat.. etc). În cazul taxei de refacerea unei disciplinei se va preciza disciplina.

Achitarea taxei pentru cazarea în căminele studențești

Se poate face prin cont bancar, CONT VALABIL DOAR PENTRU TAXELE DE CĂMIN:

Beneficiar : UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE

Cont IBAN: RO08TREZ27120F331400XXXX deschis la TREZORERIA municipiului TARGOVISTE

COD FISCAL 4279685

Conform HCA nr. 12/11.05.2020 începând cu 22.05.2020 se percep penalități de întârziere la achitarea taxei de școlarizare și a taxei de cazare, conform prevederilor contractuale.


Sesiune refacere credite 15-19 iunie

Domeniul Teologie + Științe ale Educației


Programare examene semestrul II, 2019-2020

Domeniul Științe ale Educației

Domenilu Teologie

 


Studenții restanțieri la taxa de școlarizare nu vor fi înșcriși în cataloage


Sesiune restanțe 25.05 - 5.06.2020


Programare sesiune semestrul I 13.01-14.02.2020

Domeniul Științe ale Educației + Domeniul Teologie


Programare sesiune refacere credite 13-24.01.2020

Domeniul Științe ale Educației

Domeniul Teologie


Programare sesiune refacere credite 11-15.11.2019

Domeniul Științe ale Educației

Domeniul Teologie