Studenții restanțieri la taxa de școlarizare nu vor fi înșcriși în cataloage


Programare sesiune refacere credite 13-24.01.2020

Domeniul Științe ale Educației

Domeniul Teologie


Programare sesiune refacere credite 11-15.11.2019

Domeniul Științe ale Educației

Domeniul Teologie